Cursos disponibles

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de Moodle.

Només és per mirar i observar, no cal fer les activitats, són exemples.

  • Moodle Bàsic B es un curs virtual dirigit a l'aprenentatge del programa Moodle entés aquí com una eina amb funció pedagògica que es caracteritza per ser una aplicació informàtica versàtil en quan a la seva configuració i necessitats puntuals fet que facilita la seva arquitectura implementada que necessita un servidor php. Moodle cerca la interacció i el fluxe entre diferents ens, siguin individuals o col·lectius, permetent la comunicació escrita o la transmissió de dades i imatges de forma instantània i multilateral
  • El curs, dissenyat per l'empressa Apreonline, es posa a disposició d'uns clients en potència que pertanyen a una comunitat professional o interessada en la aplicació d'aquest programa dins del seu àmbit professional permetent una comunicació no presencial al ser difós a través de la xarxa d'Internet facilitant una universalitat d'accés. El curs Moodle Bàsic B està dirigit cap el domini d'una serie d'eines bàsiques que ofereix aquesta aplicació/programa i que l'aprenent  adquireix per medi d'un Tutorial o guia d'aprenentatge i així pugui mes tard aplicar-les des del seu interès particular: projectes, organització, comunicació...
  • El curs té 3 potes: en primer lloc el programa Moodle oferit des d'una plataforma virtual a Internet. En segon lloc uns/es formadors/res que tutoritzant des del seu coneixement material teòric i pràctic de Moodle el tercer element: l'alumne que es sotmès a un seguiment en la distància vetllant pel procés d'aprenentatge i realització de les tasques assignades de forma interactiva. Completa una Coordinació General técnica i humana que vetlla pel correcta funcionament del curs. Finalment, l'assoliment o no del curs per part de l'alumne vé determinat per acomplir encertadament o no les tasques assignades, el resultat de les quals es valorat des de l'experiència del formador/ra.

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de moodle.Només és per mirar i observar, no cal fer les activitas, són exemples

Aquest curs Moodle mostra els continguts del Mòdul Professional 5, Característiques i Necessitats de les Persones en Situació de Dependència, del Cicle de Grau Mitjà de Tècnic/a enAtenció a Persones en Situació de Dependència.

Benvingut/da!

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de Moodle.

Només és per mirar i observar, no cal fer les activitats, són exemples.

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de moodle.

Només és per mirar i observar, no cal fer les activitats, són exemples.

En aquest curs practicaré tot el que aprengui al curs de moodle bàsic.

Aquest curs ens servirà per iniciar-nos al Moodle i saber com funciona.

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de moodle.

Només cal mirar i observar, no cal fer les activitats, són exemples.

En aquest curs podràs trobar el material que et servirà per a realitzar la classe i estudiar

Aquest curs és un curs de moodle bàsic. Juny 2018

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de moodle.

Només és per mirar i observar, no cal fer les activitats, són exemples.

En aquest curs s'exposaran els continguts bàsics per gestionar el Moodle.

Curs de Formació - Moodle Bàsic

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de moodle.

Només és per mirar i observar, no cal fer les activitats, són exemples.

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de moodel.

Només és per mirar i observar,no cal fer les activitats, són exemples.

  • En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de Moodle.
  • Només és per mirar i observar, no cal fer les activitats, són exemples.

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs básic de moodle. 

Només és per mirar i observar, no cal fer les activitats, són exemples 

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de moodle.

Nomès és per mirar i observar, no cal fer les activitats, són exemples.

En aquest curs de moodle bàsic hi ha les activitats realitzades per la participant que en aquest cas es transforma en formadora.

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de Moodle.

Només és per mirar i observar, no cal fer les activitats, són exemples.

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de moodle. Només és per mirar i observar, no cal fer les activitats, són exemples.

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de moodle. Només és per mirar i observar, no cal fer les activitats, són exemples.

Tipologia basada en la normativa que regula el procediment per al reconeixement de discapacitat, que relaciona deficiència i funcionalitat.

La discapacitat física pot ser de de dos tipus:

  • Motora: derivada de la pèrdua de capacitat de moviment per diverses causes (malformacions, accidents, lesions cerebrals...).
  • No motora: Deriva de malalties orgàniques, d'aparells o sistemes (cansament, malalties coronàries, renals, pulmonars...).

Aquest moodle anomenat SMO és el lloc on podré treballar tots els aspectes del curs per tal de començar a familiaritzar-me amb aquesta plataforma digital. 

En aquest curs hi ha tot el que s'exposa al curs bàsic de Moodle. Només és per mirar, no cal fer les activitats, ja que són exemples.

Aquest és un curs per aprendre moodle en el que aniré desenvolupant les tasques que ens demanen per assolir els objectius d'aprenentatge del curs.

La pretensió no es elaborar cap credit o unitat formativa real, per tant no elaboraré material nou sobre continguts i per tant és possible que els continguts que utilitzi per penjar en cada activitat no s'ajustin exactament al programa proposat.